Splošni pogoji uporabe

Spletna stran Evro-sredozemske univerze (EMUNI) Splošni pogoji uporabe

Splošna pravila

Dobrodošli na spletni strani Evro-Sredozemske univerze (v nadaljevanju: spletna stran EMUNI), ki vključuje vse podstrani EMUNI (http://www.emuni.si). Pogoji uporabe (v nadaljevanju: Splošni pogoji) EMUNI spletne strani določajo pogoje, omejitve in načine uporabe EMUNI spletne strani. Z obiskom spletne strani EMUNI univerze potrjujete, da ste v celoti seznanjeni s splošnimi pogoji, da se z njimi strinjate in sprejemate vse določbe splošnih pogojev. EMUNI univerza si kot skrbnik spletne strani EMUNI pridržuje pravico, da redno dopolnjuje in posodablja splošne pogoje v skladu z vsemi tehničnimi spremembami in v skladu z zakonodajnimi spremembami, ne da bi to objavila ali o tem obvestila uporabnike. Pred uporabo EMUNI spletne strani, prosimo da preverite datum zadnje spremembe splošnih pogojev.

Urejanje EMUNI spletne strani

Univerza EMUNI bo redno posodabljala EMUNI spletno stran s ciljem zagotavljanja najnovejših informacij uporabnikom. Univerza EMUNI si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni in/ali izbriše del vsebine EMUNI spletne strani.

Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine spletne strani EMUNI se štejejo za avtorsko delo in so zaščitene z avtorskimi pravicami. EMUNI univerza je nosilec pravic do njihove uporabe, razen če ni določeno drugače: vse pravice so pridržane. Celotna vsebina spletne strani EMUNI je zaščitena z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih lahko uporabljajo le v zasebne in nekomercialne namene, in ne v javne ali komercialne namene. Spremembe, distribucija, kopiranje, razširjanje, širjenje ali ponovno objavljanje vsebine in/ali kakršno koli drugo upravljanje ali obdelava vsebine spletne strani EMUNI je prepovedana. Znaki, blagovne znamke, blagovne znamke storitev in drugi prepoznavni simboli/znaki, ki so objavljene na spletni strani EMUNI, so v lasti EMUNI univerze oziroma ima EMUNI univerza pravico do njihove ustrezne uporabe, odstranjevanja in objavljanja. Vsi znaki, ki še niso registrirani kot blagovne znamke, bodo zaščiteni v skladu z zakonom o avtorskih pravicah. Vsi uporabniki vsebine EMUNI spletne strani morajo ohraniti vse oznake avtorskih in drugih pravic intelektualne lastnine ter kakršna koli druga obvestila in/ali opozorila. Nepooblaščena uporaba ali zloraba katerekoli registrirane blagovne znamke ali logotipa EMUNI univerze ni dovoljena. Kot uporabnik ste obveščeni, da lahko v primeru kakršne koli kršitve avtorskega prava ali drugih pravic intelektualne lastnine Univerza EMUNI sproži civilne in/ali kazenske postopke proti storilcu.

Zasebnost in zaščita osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov je zelo pomembno za EMUNI univerzo. EMUNI univerza skrbno shrani, upravlja, ščiti in uporablja podatke uporabnikov izključno za namene, ki jih uporabnik predloži na spletni strani EMUNI. Osebni podatki se obdelujejo in ščitijo na EMUNI spletni strani v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004 in poznejše spremembe) in Izjava o varstvu osebnih podatkov za spletno stran EMUNI in EMUNI pravilnika o varstvu osebnih podatkov, ki bo 20. junija 2018 predlagan za odobritev upravnemu odboru EMUNI. EMUNI univerza upošteva vašo zasebnost v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom -1, Uradni list RS, št. 109/2012 vklj. s spremembami). EMUNI spletna stran uporablja piškotke, ki olajšajo delovanje določenih storitev in izboljšujejo uporabniško izkušnjo. Če sprejemate ali zavračate piškotke ob uporabi EMUNI spletne strani, je mogoče kadar koli nastaviti brskalnik, tako da izbriše vse piškotke s trdega diska vašega računalnika, če jih ne želite prejeti. Spletna stran EMUNI jih blokira ali vas obvesti, preden se piškotek shrani na trdi disk. Več o piškotkih in seznamu vseh piškotkov, ki se uporabljajo na spletni strani EMUNI, najdete v razdelku O piškotkih.

Izjava skrbnika spletne strani

EMUNI Univerza se bo zavezala, da svojim uporabnikom spletne strani zagotovi najnovejše, jedrnate in ali zanesljive informacije. Vse informacije, ki jih vsebuje EMUNI spletna stran, so zgolj informativne narave, zato EMUNI ne prevzema nikakršne odgovornosti za veljavnost, točnost, popolnost in/ali celovitost teh informacij. EMUNI univerza ne prevzema nikakršne odgovornosti za dejanja, ki se izvajajo na podlagi vsebine spletne strani EMUNI. Spletna stran EMUNI vsebuje povezave do spletnih strani drugih skrbnikov, ki so zunaj nadzora EMUNI univerze. EMUNI ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti za nezakonite vsebine, odgovornost za varstvo podatkov ali druge kršitve na drugih spletnih straneh, ki so povezane s spletno stranjo EMUNI (ali jih promovirajo). V primeru kršitve zakonodaje ali notranjih pravil (Izjava o varstvu osebnih podatkov za EMUNI spletno stran in EMUNI pravilnik o varstvu osebnih podatkov) bo EMUNI odstranila povezavo ali vsebino s spletne strani EMUNI, ko bo zaznana ali bo o takšni kršitvi obveščena. EMUNI univerza ne prevzema odgovornosti za začasno neuspešno delovanje spletne strani EMUNI in ni odgovorna za morebitno škodo ali nevšečnosti, ki bi lahko izhajale iz obstoja EMUNI spletne strani, dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali je bila EMUNI univerza obveščena o možnosti take škode. Kot uporabnik spletno stran EMUNI uporabljate na lastno odgovornost. EMUNI univerza ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki je nastala zaradi uporabe EMUNI spletne strani.

Odgovornost uporabnika

Uporaba spletne strani EMUNI in/ali njenih storitev za namen poškodbe, onemogočenja, preobremenitve ali druge škode na EMUNI spletni strani ni dovoljena. Prav tako ni dovoljeno preprečiti ali ovirati uporabe drugih uporabnikov in/ali skrbnika. Prepovedano je uporabljati EMUNI spletno stran in njene storitve za prenos škodljivih ali zlonamernih programskih vsebin in opreme ter zlorabljati spletno stran EMUNI in njene storitve na kakršenkoli drug način. Kot uporabnik spletne strani EMUNI med uporabo spletne strani EMUNI se obvezujete, da ne boste kršili veljavne zakonodaje, teh splošnih pogojev, moralnih in etičnih načel ter pravic tretjih oseb (pravice industrijske lastnine, avtorske pravice in povezanih pogodbenih pravic) in ne uporabljati spletne strani EMUNI za nezakonite namene. Kot uporabnik EMUNI spletne strani ste v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjate za vso škodo, ki nastane, če spletno stran EMUNI in/ali storitve uporabljate v komercialne namene ali če spletno stran EMUNI in/ali storitve uporabljate za prenašanje škodljivih ali zlonamernih programov, kakor tudi, če spletno stran EMUNI in/ali storitve zlorabite na kakršenkoli drug način ali ga uporabljate za nezakonite namene.

Končne določbe

Če katera koli določba Splošnih pogojev spletne strani EMUNI postane nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, ne sme vplivati ​​na druge določbe te pogodbe. Vsi uporabniki EMUNI spletne strani morajo nemudoma obvestiti EMUNI univerzo o morebitnih nepravilnostih in/ali kršitvah teh splošnih pogojev in /ali veljavne zakonodaje na spletni strani EMUNI na naslednjem naslovu: Evro-sredozemska univerza, Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran ali po elektronski pošti: data.controller@emuni.si

Zadnja sprememba: maj 2018