Informacije javnega značaja

Stran je v pripravi.

Kontaktna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

Denis Čurčić | +386 59 25 00 56 | denis.curcic@emuni.si

 

Informacije javnega značaja iz 11. odstavka 10.a člena ZDIJZShow

Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Vrednost posameznih izplačil Trajanje posla
Druga intelektualna storitev 1.9.2014 Katja Kustec s.p.
Vrtna ulica 22
8280 Brestanica
2160,00 EUR 576,00 EUR 1.9.2014
-
31.12.2014
Druga intelektualna storitev 1.9.2014 Alenka Kocjančič, Koper 1.440,00 EUR 1.047,32 EUR 1.9.2014
-
31.10.2014
Druga intelektualna storitev 15.5.2014 Ganeš d.o.o.
Petronijeva ulica 4
6000 Koper
4.875,00 EUR 4.224,90 EUR 15.5.2014
-
31.12.2014
Druga intelektualna storitev 1. 5. 2015 Alenka Kocjančič, Koper 1.440,00 EUR   1.5.2015
-
31.7.2015