Arhiv konferenc

Mednarodne znanstvene konference - EMUNI univerza kot organizator

EMUNI ReSouk - Evro-sredozemska študentska raziskovalna konferenca

EMUNI ReSouk je letna konferenca, ki se izvaja na različnih EMUNI partnerskih institucijah po Evro-sredozemskem območju. Konferenca stremi k spodbujanju sodelovanja med univerzami, promociji raznolikosti in enakih možnosti na področju izobraževanja in raziskovanja ter prispevanju k vrednotam medkulturnega dialoga s pomočjo mobilnosti profesorjev in študentov, kar je v skladu z vodilnimi idejami EMUNI univerze.

Namen konference je študentom zagotoviti možnost predstavitve in razprave o svojem delu na področju raziskovanja Evro-sredozemskih tematik tudi izven svojih matičnih institucij in držav ter jim omogočiti navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj v mednarodnem okolju.

Konferenca poteka v treh delih. Prvi del, ki se imenuje EMUNI forum, v katerem povabljeni strokovnjaki, dejavni na področju Evro-sredozemskega okolja, predstavijo svoj vidik teme konference, se v živo odvija na matični instituciji (vsako leto je druga), vse dogajanje pa se prenaša v živo tudi preko spleta. Tako imajo dostop do dogajanja vse sodelujoče institucije, kakor tudi zainteresirana javnost. Drugi del, ki se imenuje institucionalni forum in povabljeni strokovnjaki predstavijo svoje vidike na temo konference, se v živo odvija na vsaki od sodelujočih članic, hkrati pa te članice, če jim to tehnika omogoča, svoje dogajanje oddajajo v živo preko spleta. V tretjem delu, zadnjem delu pa se odvijajo različne sekcije, kjer študenti predstavljajo svoje delo.

Na takšen način so se v preteklosti odvile že 4 ReSouk konference, in sicer:

9. junija 2009 v Portorožu ter na 17 visokošolskih in raziskovalnih institucijah iz 14 držav:

 • ENSA, Alžir, Alžirija
 • Univerza v Aleksandriji, Aleksandrija, Egipt
 • RMEI, Marseille, Francija
 • Univerza Aristotel v Solunu, Solun, Grčija
 • Egejska univerza, Mytilene, Lesbos, Grčija
 • Akademski kolegij Zefat, Zefat, Izrael
 • Univerza v Kataniji, Katanija, Italija
 • Univerza v Palermu, Palermo, Italija
 • Arabska univerza v Bejrutu, Bejrut, Libanon
 • CESMO - Center za srednje-vzhodne strateške študije, Tripoli, Libanon
 • Univerza Al Akhawayn, Ifrane, Morocco
 • Narodna An-Najah univerza, Nablus, Palestina
 • Univerza Fernando Pessoa, Porto, Portugalska
 • Univerza kmetijskih znanosti in veterine, Cluj- Napoca, Romunija
 • EMUNI univerza, Portorož, Slovenija
 • Univeza Gabès, Gabès, Tunizija
 • Univerza Çukurova, Adana, Turčija

Naslov konference je bil Enotnost in raznolikost Evro-sredozemskih identitet. V projekt je bilo vključenih 250 aktivnih udeležencev, 500 udeležencev na vseh sodelujočih institucijah ter več kot 1000 udeležencev preko spleta iz celotnega evro-sredozemskega prostora.

 

14. junija 2010 v Aleksandriji ter na 19 visokošolskih in raziskovalnih institucijah iz 14 držav:

 • Metropolitan University, Češka
 • Alexandria University and Bibliotheca Alexandria, Aleksandrija, Egipt
 • Aristotle University of Thessaloniki, Solun, Grčija
 • University of the Aegean, Mytilene, Grčija
 • Libera Universita' Di Lingue E Comunicazione IULM, Milano, Italija
 • University of Catania, Catania, Italija
 • University of Palermo, Palermo, Italija
 • Beirut Arab University, Beirut, Libanon
 • Al Akhawayn University in Ifrane, Ifrane, Maroko
 • An-Najah National University, NABLUS, Palestina
 • University Fernando Pessoa Porto, Portor, Portugalska
 • University of Agricultural Science and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romunija
 • Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy, Novi Sad, Srbija
 • International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenija
 • UP Turistica - Faculty of Tourism Studies and EMUNI, Portorož, Slovenija
 • Institut Universitari d'Estudis Europeus, Barcelona, Španija
 • University of Gabès, Gabès, Tunizija
 • University of Sousse, Sousse, Tunizija
 • Çukurova University, Adana, Turčija

Naslov konference je bil Skupno življenje v multikulturni družbi. V projekt je bilo vključenih 2000 aktivnih in pasivnih udeležencev v živo ter preko spleta iz celotnega evro-sredozemskega prostora.

 

21. marca 2011, v Beirutu (Libanon) ter na 14 visokošolskih in raziskovalnih institucijah iz 11 držav:

 • Politecnico di Studi Aziendali universita privata a distanza, Švica
 • University of Murcia - Campus Mare Nostrum, Španija
 • Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi, Romunija
 • Università di Palermo, Italija
 • International School for Social and Business Studies, Slovenija
 • Mediterranean center for arts and sciences, Italija
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grčija
 • Çukurova University, Turčija
 • Faculty of Economics and Engineering Management, University Business Academy, Srbija
 • An-Najah National University, Palestina
 • Gabes University, Tunizija
 • University of Primorska, Slovenija
 • Universidade Fernando Pessoa, Portugalska
 • Al-Quds University, Država Palestina

Naslov konference je bil Inovativnost in zaposljivost: izziv univerz. V projekt je bilo vključenih 1500 aktivnih in pasivnih udeležencev v živo ter preko spleta iz celotnega evro-sredozemskega prostora.

 

16. - 17. aprila 2012, v Amanu (Jordanija) in Murcii (Španija) ter na 15 visokošolskih in raziskovalnih institucijah iz 10 držav:

 • Al-Manar University of Tripoli, Libanon
 • Aristotle University of Thessaloniki, Grčija
 • Beirut Arab University, Libanon
 • Cukurova University, Turčija
 • Gabes University, Tunizija
 • International School for Social and Business Studies, Slovenija
 • Islamic university of Gaza, Palestina
 • Mediterranean University of Albania, Albanija
 • Universidade Fernando Pessoa, Portugalska
 • University Ibn Zohr, Maroko
 • University of Lisbon, Portugalska
 • University of Palermo, Italija
 • University of Palestine, Palestina
 • University of Sousse, Tunizija
 • Universum University College, Kosovo

Naslov konference je bil Premostitev vrzeli v evro-sredozemskem raziskovalnem področju. V projekt je bilo vključenih 1000 aktivnih in pasivnih udeležencev v živo ter preko spleta, in sicer iz celotnega evro-sredozemskega prostora.

Konferenca ReSouk pomeni pomemben prispevek k znanstveno-raziskovalni dejavnosti v evro-sredozemskem področju, saj zaradi visokega števila sodelujočih in širokega območja, s katerega ti prihajajo, omogoča kakovostno in raznoliko izmenjavo znanja ter pretok idej.

EMUNI konferenca z naslovom »Pomorske in kopenske poti«

Kraj in trajanje: Piran (Slovenija), 22.-23. februar 2013
Organizator: EMUNI univerza

Konferenca z naslovom »Pomorske in kopenske poti« je bila namenjena razpravi o vlogi in geostrateški pomembnosti Sredozemskega prostora. Sredozemsko morje in širši prostor ponujata tiste naravne poti, ki omogočajo hitrejši gospodarski napredek in blaginjo kot tudi večjo povezanost regije. Da bi znali prepoznati in izkoristiti naravno geografsko lego ter razviti sodobno integrirano infrastrukturo za izkoriščanje teh naravnih danosti je potrebno temeljito raziskovanje in proučevanje. V tem pogledu ima EMUNI univerza možnost in priložnost razviti in ponuditi študijske programe kot tudi raziskovalne projekte ter s tem prispevati k nadaljnjemu razvoju evro-sredozemske regije. Govorniki in gostje iz akademske, politične in gospodarske sfere so se strinjali, da se morajo za uresničitev teh ciljev začeti intenzivno povezovati in sodelovati različni sektorji. Konference se je udeležilo preko 60 udeležencev iz več kot 10 držav.

Evro-sredozemska konferenca o visokem šolstvu in izobraževanju (EMUNI HE&R)

S konferencami o visokem šolstvu in izobraževanju je EMUNI univerza prispevala k internacionalizaciji visokega šolstva na področju Evro-Sredozemlja. EMUNI univerza je organizirala tri konference o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, in sicer:

EMUNI HE&R 2008

Kraj in trajanje: Portorož, 9. junija 2008

Organizatorji:

 • Center EMUNI
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 • Evro-sredozemski stalni forum univerz - EPUF

 

EMUNI HE&R 2009

Tema konference: Internacionalizacija visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti ter vloga univerzitetnih mrež

Kraj in trajanje: Portorož, 25. - 26. September 2009

Organizatorji:

 • Center EMUNI
 • Compostela Group of Universities, Španija

Druga Evro-sredozemska konferenca o visokem šolstvu in izobraževanju (EMUNI HE&R) se je osredotočala na pomen internacionalizacije visokega šolstva in raziskovanja v evro-sredozemskem prostoru in posebej na vlogo univerzitetnih mrež v tem procesu.

Glavne teme konference so bile:

vloga koordinatorjev mednarodnega sodelovanja na univerzah;
mednarodno sodelovanje na področju akademskih in pravnih zadev, priznavanje ECTS kreditov, finančne omejitve in finančna pomoč;
zagotavljanje kakovosti v javnih in zasebnih visokošolskih institucijah;
metode poučevanja in učenja v večkulturnem okolju;
medkulturno učno okolje - vloga medijev.

Kot vabljeni predavatelji so na konferenci nastopili: prof. dr. Pavel Zgaga z Univerze v Ljubljani (naslov predavanja: »Education for a "Better World": International Co-operation between Nationalism and Globalism«), g. Stefan Delplace, EURASHE (naslov predavanja: »The Bologna Reform, a Response to Challenges, Seen in a Regional and Global Context« ) ter prof. dr. Charis Xirouchakis iz Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (naslov predavanja: »Intercultural Dialogue, Learning Environment and the Media«).

V programu konference je bilo 8 sekcij, na katerih je bilo predstavljenih 23 znanstvenih prispevkov (od 35 vključenih v program). Organizirana sta bila tudi dva panela: »Networking in a Global Environment« (vodenje panela: ga. Laura Howard, podpredsednica CGU) in »Three Cases of Strategic Networking Opportunities« (vodenje panela: prof. dr. Maurits van Rooijen, predsednik Compostella Group of Universities).

Vzporedno je bil organiziran t.i. »Network Fair«, kjer so se na razstavnem prostoru predstavljale različne mednarodne mreže, ki delujejo na področju visokega šolstva in raziskovanja: Evro-sredozemska fundacija za medkulturni dialog Anna Lindh, Evro-sredozemski center odličnosti Jean Monnet (Univerza Salento), Združenje sredozemskih univerz (Univerza Bari), Sredozemska šola managementa e-poslovanja (univerza Salerno) ter EMUNI in Compostela Group of Universities.

 

EMUNI HE&R 2010

Tema konference: Izobraževanje v podjetništvu in vloga univerz

Kraj in trajanje: Portorož, 23. - 25. September 2010

Organizator: EMUNI univerza

Na devetih sekcijah konference, ki so paralelno potekale po skupnem uvodnem delu, je bilo predstavljenih več kot 50 prispevkov o naslednjih temah: vseživljenjsko učenje in inovativna pedagogika sodelovanje med univerzami in podjetji; kvaliteta, razpoznavnost in ocenjevanje; vloga tehnologije in inovacij; podjetniško usposabljanje in zaposljivost. Na konferenci so sodelovali udeleženci iz različnih držav evro-sredozemskega področja iz 22 držav (med njimi Slovenija, Egipt, Italija, Libanon, Avstrija, BiH, Hrvaška, Madžarska, Španija, Finska, Poljska, Romunija, Velika Britanija in Litva).

Na zakjlučnem panelu so sodelovali Cristian Buchiu (Generalni direktorat za prevajanje Evropske komisije), Abdel Bari Atwan (urednik časopisa Al-Quds Al-Arabi in eden izmed 50-tih najvplivnejših Arabcev po izboru Middle East Magazine) ter prof. dr. Cosimo Notarstefano (Polo Euromediterraneo Jean Monnet, Bari). Praznovanje ob Evropskem dnevu jezikov je v živo preko interneta spremljalo preko 300 udeležencev.

 

EMUNI HE&R 2013
Tema konference: EMUNI v Evro-sredozemski regiji - novi izzivi in priložnosti
Kraj in trajanje: Brdo pri Kranju, 22. - 23. november 2013
Organizator: EMUNI univerza
Na štirih tematskih panelih konference, ki so vzporedno potekali po skupnem uvodnem delu, so govorniki in udeleženci razpravljali o prihodnosti Evro-sredozemske univerze in njeni umeščenosti v ta geografski prostor, potrebi po novih programih, ki so prilagojeni potrebam politično-gospodarsko-družbenemu stanju, akademski in študentski mobilnosti kot tisti, ki prispeva k medkulturnemu dialogu ter prenosu znanj in izkušenj ter Evro-sreodzemskem prostoru kot skupnem raziskovalnemem področju. Na konferenci je sodelovalo 57 udeležencev iz 21 držav (med njimi: Albanija, Bosna in Herzegovina, Egipt, Francija, Grčija, Italija, Izrael, Jordanija, Litva, Madžarska, Makedonija, Malta, Maroko, Palestina, Poljska, Portugalska, Sirija, Slovaška, Slovenija, Španija in Tunizija).
Govorniki iz akademske, politične in diplomatske sfere so poudarili izjemen pomen Evro-sredozemske regije, saj predstavlja ne le stik različnih kultur, nov bazen človeških virov in gospodarskih priložnosti, temveč tudi obris nove prihodnosti sodelovanja med Evropo, Bližnjim vzhodom in severno Afriko. Zaradi tega je pomembno in potrebno vzpostavljati strukture, ki bodo omogočale pretok znanja in dobrih praks ter začeti uresničevati in uporabljati mehanizme medregionalnega sodelovanja (kakršno predstavlja EMUNI).
 

Mednarodne znanstvene konference - EMUNI univerza kot soorganizator

Mednarodna konferenca »Management International Conference (MIC)«

EMUNI univerza je bila soorganizator treh mednarodnih MIC konferenc, in sicer:

9. mednarodna konferenca Management International Conference (MIC 2008)

Tema konference: Medkulturni dialog in management

Kraj in trajanje: Barcelona, 27. - 29. november 2008

Organizatorji:

 • UP Fakulteta za management Koper
 • Center EMUNI
 • Evropski sredozemski inštitut (IEMed), Španija

Na konferenci je sodelovalo več kot 200 udeležencev iz 27 držav z vseh koncev sveta. Organizacijski odbor je prejel 226 znanstvenih člankov, od teh so jih na konferenci predstavili 169. Mednarodna konferenca MIC je v devetih letih postala pomemben mednarodni dogodek v slovenskem in svetovnem merilu. Vsebina te konference je bila povezana z medkulturnim dialogom.

Predstavljena so bila naslednja predavanja: »The Role of Universities as a Challenge and Opportunity for Intercultural Dialogue in Today's World« (dr. Kherieh Kharouf, Univerza An-Najah v Palestini), »The Importance and Ambitions of the Barcelona Process and the Role That Higher Educations and Research Cooperation Has to Play in It« (H.E. Juan Prat y Coll), »Global Leadership Development Opportunities Through Technology, Diversity and Entrepreneurship« (dr. Jeretta Horn Nord, Oklahoma State University, ZDA).

V okviru konference so potekali še predsedniško-rektorski forum, ki se ga je udeležilo 10 predsednikov oziroma rektorjev domačih in tujih univerz, panel dekanov (17 dekanov) in panel urednikov (18 urednikov).

 

10. mednarodna konferenca Management International Conference (MIC 2009)

Tema konference: Kreativnost, inovativnost in management

Kraj in trajanje: Sousse, 25. - 28. november 2009

Organizatorji:

 • UP Fakulteta za management Koper
 • EMUNI univerza
 • Univerza v Soussu, Tunizija

Na konferenci je sodelovalo približno 150 udeležencev iz 27 držav iz vseh koncev sveta. Organizacijski odbor je prejel 190 znanstvenih člankov, na konferenci so jih predstavili 123.

Predstavljena so bila naslednja predavanja: »Diversity as a source of creativity and innovation« (dr. Tahar Hfaiedh, National Center for Computing, Tunizija), »The Case for a Creative Europe« (dr. Žiga Turk, Univerza v Ljubljani), »How to profit from open innovation?: Organizing and managing open innovation« (dr. Wim Vanhaverbeke, Univerza v Hasseltu, Belgija).

V okviru konference so potekali še predsedniško-rektorski forum, ki so se ga udeležili predsedniki oziroma rektorji domačih in tujih univerz, panel dekanov in panel urednikov.  

 

11. mednarodna konferenca Management International Conference (MIC 2010)

Tema konference: Družbena odgovornost, poklicna etika in management

Kraj in trajanje: Ankara, 24. - 27. november 2010

Organizatorji:

 • UP Fakulteta za management Koper
 • EMUNI univerza
 • Hacettepe univerza, Turčija

Na konferenci se je zbralo več kot 100 udeležencev, predstavljenih pa je bilo 70 člankov avtorjev iz 28 držav z vsega sveta, zlasti Evrope in Azije.

Na konferenci predstavljeni članki so obravnavali pravne, ekonomske, etične in poslovne vidike družbene odgovornosti podjetij ter njenega vpliva na poslovno uspešnost. Predstavljene so bile tudi druge teme, povezane z managementom, kot so upravljanje človeških virov, korporativno upravljanje, finance, management tehnologij in e-poslovanje.

 

Konferenca 'Towards Education and Technological approaches to Implement Sustainability' (TETIS 2011)

Tema konference: Vloga univerz pri boljših kazalnikih življenja

Kraj in trajanje: Lizbona, 24. - 25. november 2011

Organizatorji:

 • Univerza v Lizboni, Portugalska
 • EMUNI univerza

Na konferenci se je zbralo več kot 150 udeležencev iz 35 držav iz vseh koncev sveta.

Na konferenci so potekale diskusije na teme kvalitete okoljevarstva, premikih proti zeleni ekonomiji in o kakovosti življenja. Pri pogovorih so sodelovali strokovnjaki s Portugalske, iz Španije, Palestine in Libanona.

Sodelujoči so poudarili, da je treba sprejeti napredno strategijo za spodbujanje večjega število študij, ki obravnavajo temo trajnostnega razvoja, zlasti s poudarkom na diverzifikaciji pristopov. Trajnostni razvoj zagotavlja dolgoročni politični okvir za usklajevanje in povezovanje gospodarske, okoljske in socialne politike. Zaradi raznolikosti regulativnih okvirov za visokem šolstvu v Sredozemlju lahko igra ključno vlogo pri izboljšanju naše razumevanje dejavnikov družbenega napredka.

 

Mednarodna znanstvena konferenca o managementu znanja in učenja - MakeLearn 2014

Kraj in trajanje: Portorož, junij 2014

Organizatorji:

 • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ)
 • EMUNI univerza

Mednarodno znanstveno konferenco o managementu znanja in učenja - MakeLearn organizira Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v sodelovanju s tujimi partnerskimi univerzami in mednarodnimi inštituti oz. organizacijami, izbranimi v skladu z razpisano letno tematiko. Konferenca poteka vsako leto konec junija v drugi državi. Zaradi mednarodne udeležbe je uradni jezik konference angleščina.

MFDPŠ z organizacijo MakeLearn konference spodbuja izmenjavo najsodobnejših ugotovitev s področja managementa znanja in učenja med domačimi in tujimi strokovnjaki ter promovira visokošolski zavod in visoko šolstvo v osrednji in jugovzhodni Evropi. Poleg tega z vključevanjem posameznikov iz pomembnejših regionalnih podjetij spodbuja razpravo in izmenjavo znanja med univerzami in gospodarstvom. Čeprav se splošni naslov in s tem širše vsebinsko področje konference, tj. management znanja in učenja v podjetjih in drugih organizacijah, skozi leta ne spreminja, je vsakoletni poudarek konference prilagojen aktualnim spoznanjem, dogodkom in potrebam v regiji in po svetu.

 

EMUNI mednarodni simpozij o e-učenju

Kraj in trajanje: Lugano (Švica), 16. - 17. marec 2012

Organizatorji:

 • Inštitut Politecnicodi Studi AziendaliLugano, formazione a distanza
 • EMUNI univerza

Mednarodni simpozij je potekal na inštitutu Politecnico di Studi Aziendali Lugano, formazione a distanza. Med glavnimi temami posveta so bile prihodnost e-študija na EMUNI univerzi, razvoj  študijskih programov na daljavo ter vzpostavitev povezav med akademskim svetom in  gospodarstvom, s čimer bi se povečala možnost zaposljivosti diplomantov.

Z možnostjo e-učenja imajo študentje lažji dostop do izobraževanja, s čimer se spodbuja pridobivanje znanja in prispeva k družbi znanja.

 

Letna konferenca UNeECC »Ageing Society, Ageing Culture?«

Kraj in trajanje: Maribor (Slovenija), 18. - 19. oktober 2012

Organizatorji:

 • UNeECC (University Network of the European Capitols of Culture
 • Univerza v Mariboru
 • EMUNI univerza

UNeECC je Konferenca univerz Evropskih prestolnic kulture, ustanovljena decembra 2006 v Pecsu na Madžarskem. Letna konferenca UNeECC 2012 je bila šesta v nizu konferenc na aktualne kulturne teme. Leto 2012 je bilo Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja, zato je bila osrednja tema konference vprašanje, ali pomeni starajoča se družba tudi starajočo se kulturo. Povabljeni so bili govorci iz različnih disciplin iz različnih držav, ki so prispevali besedila o razmišljanju na temo povezave med starajočo se družbo in posledicami, ki jih ob tem nosi tudi kultura določene družbe. Mednarodni programski odbor je med prijavljenimi izbral 45 prispevkov, ki so jih njihovi avtorji predstavili na konferenci. Po zaključku konference je bil izdan zbornik predstavljenih prispevkov v angleškem jeziku.