Konference

Letna konferenca 2016

V maju 2016 je v Barceloni pod naslovom 'Migracije, diaspora in kroženje možganov ­ gonilne sile za EU­sredozemsko sodelovanje' potekala letna konferenca EMUNI univerze, ob njenem robu pa še regionalno srečanje projekta MERID (v okviru programa Obzorje2020, ki ga financira EU) in generalna skupščina univerze. V okviru konference so potekale razprave o vlogi diaspore in medkulturnega dialoga, grajenja zaupanja in razvojnega sodelovanja med državami EU, južnega Sredozemlja in Bližnjega vzhoda. Udeleženci so govorili tudi o možnostih diaspore kot mostu pri partnerstvu med evro-sredozemsko regijo in Bližnjim vzhodom, ter o uporabi znanstvene diplomacije pri raziskovanju novih možnosti sodelovanja, zlasti z Iranom in Irakom.

Konferenca je potekala na ESADE Business & Law School, udeležilo pa se je je več kot 130 udeležencev, med njimi vodij mednarodnih organizacij, rektorjev in prorektorjev univerz, akademikov, visokih uradnikov in snovalcev politik iz 29 držav in mednarodnih organizacij. Slavnostni govornik na dogodku je bil Javier Solana, predsednik ESADEGEO – Center for Global Economy and Geopolitics.

Več informacij o konferenci, njenih zaključkih ter video gradivo je na voljo na spletni strani [kliknite tukaj].


Letna konferenca 2015

EMUNI letna konferenca je potekala 12. februarja v Portorožu. Udeležilo se je je več kot 160 visokih gostov, med njimi rektorji in prorektorji, akademiki in visoki uradniki iz 35 držav in mednarodnih organizacij. Ob koncu konference so bila podana priporočila.

Tri razprave konference 'Diplomacija znanosti: premislek o evro-sredozemskem sodelovanju' so se osredotočile na prihodnost evro-sredozemskega sodelovanja kot posledice politične nestabilnosti in ekonomske negotovosti v regiji, na diplomacijo znanosti kot orodje medkulturnega dialoga in učinkovitega partnerstva, ter projekt EU Obzorje2020, ' Bližnjevzhodni dialog na področju raziskav in znanosti'.

Med 27 govorniki iz 17 držav in mednarodnih organizacij so bili mednarodno priznani akademiki, oblikovalci politik, visoki uradniki in strokovnjaki s področja evro-sredozemskih odnosov in znanstvene diplomacije, med njimi profesorji iz Irana, Iraka, Palestine in Izraela. Raziskovalci iz Irana in Iraka so bili prvič sistematično vključeni v dialog z raziskovalci iz EU. EMUNI konferenca tako predstavlja prvi korak k vzpostavitvi povezav in stikov med raziskovalci in raziskovalnimi ustanovami iz EU in Bližnjega vzhoda in pomeni pomemben prispevek k medkulturnemu dialogu in medverskemu razumevanju.

Več informacij o konferenci, njenih zaključkih ter video gradivo je na voljo na spletni strani [kliknite tukaj].