IJEMS

Mednarodna revija za evro-sredozemske študije (IJEMS - International Journal of Euro-Mediterrnaean Studies) predstavlja interdisciplinarni doprinos k raziskavam tem, relevantnih za evro-sredozemsko regijo. IJEMS je mednarodna znanstvena revija, usmerjena v spodbujanje medkulturnega dialoga in izmenjave med družbenimi okolji, razvoja človeških virov in boljšega medsebojnega razumevanja na širokem področju evro-sredozemske regije. Zbornik vključuje znanstvene članke, raziskovalne naloge, in študije primerov. Ključna vprašanja znanstvenih razprav obsegajo teme iz politike, sociologije, ekonomije, rasti in razvoja, družbene geografije, okolja, podjetništva in managementa, izobraževanja, mednarodnih odnosov, študij spolov in zgodovine.

Revija IJEMS je za EMUNI izjemnega pomena, saj omogoča tako objave znanstveno-raziskovalnih dosežkov učiteljev in raziskovalcev, povezanih z EMUNI, kakor tudi študentov EMUNI univerze, ki lahko v reviji objavljajo svoje raziskovalne projektne in magistrske naloge. Tako služi kot ustrezna študijska literatura za predmete študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje, ki jih izvaja EMUNI.

Za ogled posameznih števil revije IJEMS in dodatnih informacij kliknite tukaj: www.emuni.si/en/ijems